Användarvillkor

Gäller från och med 31 mars 2020

Upphovsrätt

© 2024 Senars. Alla rättigheter förbehållna.

Den här webbplatsen drivs av Senars. (”vi”). Om inget annat anges är alla texter på denna webbplats skyddade av upphovsrätt. Återgivning av material som finns på denna webbplats, i någon form, utan uttryckligt tillstånd är förbjudet. Genom att använda våra tjänster godkänner du våra villkor, så se till att du läser igenom dem noggrant. Om du inte håller med våra villkor får du inte komma åt eller använda tjänsterna.

Snsvarsbegränsning

Den här webbplatsen och all dess information, innehåll, material och andra tjänster tillhandahålls av Senars utan några som helst löften eller garantier (uttalade eller underförstådda). Innehållet och informationen som tillhandahålls genom våra tjänster är endast avsedd för informationsändamål. Vi garanterar inte informationens noggrannhet, fullständighet eller kvalitet. Vi ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i informationen. Det är ditt ansvar att verifiera att informationen är lämplig för användning. Vi har rätt att vidta någon av följande åtgärder när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande:

  • begränsa eller avsluta din tillgång till alla eller delar av våra tjänster;
  • ändra eller avbryta hela eller delar av våra tjänster;
  • ta bort allt innehåll som är tillgängligt på våra webbplatser;

Tredjeparts tjänster

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi tar inget ansvar för sådana webbplatser, information, material, produkter eller tjänster från tredje part. Om du besöker en sådan webbplats gör du det på egen risk.

Annonser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla annonser. Alla affärer med eller deltagande i kampanjer av annonsörer som finns på din webbplats, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, och alla andra villkor, garantier eller representationer i samband med sådana affärer, är endast mellan dig och sådan annonsör. Du samtycker till att Senars inte är ansvarigt eller ansvarigt för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av sådana transaktioner eller som ett resultat av att sådana annonsörer finns på denna webbplats. Den här webbplatsen använder Google, som är en tredjepartstjänst som vi inte styr över.

Tillstånd att använda denna webbplats

Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv och återkallelig rätt till åtkomst och användning av tjänsterna för eget personligt bruk. Du får inte:

  • missbruka den här webbplatsen eller dess tjänster, till exempel genom att störa eller gå in på webbplatsen eller dess tjänster med en metod annan än dem som uttryckligen tillhandahålls.
  • använda denna webbplats på något sätt som orsakar skada på webbplatsen eller försämrar tillgängligheten till webbplatsen; eller på något sätt som är olagligt eller skadligt;
  • använda tjänsterna för att kränka tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke eller andra äganderätt;
  • lägga upp eller på annat sätt tillhandahålla innehåll som trakasserar, missbrukar eller hotar någon annan person, eller som innehåller obscent innehåll;
  • sälja eller distribuera tjänsterna helt eller delvis;
  • publicera någon del av innehållet någon annanstans;
  • störa användningen av tjänsterna för andra människor,

Medicinsk information

Allt medicinskt relaterat innehåll som finns på denna webbplats är inte avsett att vara medicinsk rådgivning eller instruktion för medicinsk diagnos eller behandling. Artiklar på denna webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning. Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar.

Publiceringspolicy

Vi är stora fans av högkvalitativa och originalverk av författare. Vi accepterar välskrivna, faktakontrollerade, kunskapsdrivna artiklar. Varje bidrag måste gå igenom en granskning av våra redaktörer före publicering. Förutom en kontroll av plagiering måste allt innehåll bekräftas innan det kan publiceras på webbplatsen.